Trung tâm Giảng dạy tiếng Hoa

Đại học Shih Hsin

schoolGiới thiệu về Đại học Shih Hsin:

Đại học Shih Hsin được thành lập vào năm 1956 bởi nhà báo và nhà xuất bản nổi tiếng, ông She-Wo Cheng. Ban đầu trường là một học viện dành riêng để đào tạo các nhà báo chuyên nghiệp, Đại học Shih Hsin đã phát triển thành trường đại học chính thức vào tháng 8 năm 1997. Trường có bốn học viện bao gồm: Học viện Báo chí và Truyền thông, Học viện Quản lý, Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn và Học viện Luật. Để đáp ứng nhu cầu của những người đang đi làm nhưng muốn tiếp tục việc học, trường cung cấp các chương trình giáo dục liên tục với bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đại học Shih Hsin được Bộ Giáo dục Đài Loan đánh giá là một trong những trường đại học xuất sắc trong giảng dạy từ năm 2005.

APPLY